top of page

EATME Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 14, 00–325 Warszawa, Polska

 

 Adres do korespondencji:

Solec 29k, 05-532 Baniocha

 

 Dział zamówień      tel. 512-007-747 lub 500-724-007

 Dział księgowości   tel. 786-866-350

 Dział kadr                tel. 533-618-333

 

Bank Millenium S.A. 26 1160 2202 0000 0000 8774 2268

NIP: 701 006 3715 Regon: 140 856 586

KRS: 0000276038 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

Kapitał Zakładowy: 100.000 PLN

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page